Lệ phí xét nghiệm ADN phụ thuộc vào mục đích xét nghiệm (xét nghiệm ADN tự nguyện, phục vụ Tòa án, làm thủ tục hành chính hay làm thẻ ADN cá nhân). Loại mẫu (Máu, móng tay, tóc...) cũng khác nhau về chi phí. Lệ phí xét nghiệm khác nhau phụ thuộc vào thời gian nhận kết quả và địa điểm thu mẫu. 

XEM THÊM

LỆ PHÍ

XÉT NGHIỆM

ADN

CGAT

Vietnam

LỆ PHÍ XÉT NGHIỆM ADN

Xem thêm

Lệ phí làm thẻ ADN cá nhân

Xác định quan hệ huyết thống với người thân ở nước ngoài, khách hàng có nhu cầu xét nghiệm nhiều hơn 1 lần trong đời...
Xem thêm

Lệ phí làm thủ tục hành chính

Phục vụ Tòa án, Đại sứ quán, làm thủ tục hành chính, đổi tên, chuyển họ, nhân con....
Xem thêm
Xem thêm

Lệ phí giám định ADN ti thể

Giám định ADN ti thể cho người còn sống, theo dòng mẹ
Xem thêm
Phục vụ nhu cầu xác định huyết thống Cha, Mẹ - Con, Ông, Bà - Cháu, Anh, chị - Em, Chú bác....

Lệ phí Xác định Huyết thống tự nguyện

*Thời gian: không tính ngày thu mẫu và các ngày nghỉ.

Chú ý:
1. Mẫu móng tay cần thêm 3h và 500.000 đồng /1 mẫu.
2. Mẫu gốc tóc, tế bào sau má và cuống rốn cần thêm 1h và 200.000 đồng /1 mẫu.
3. Lệ phí lấy mẫu ngoài giờ, ngoài Trung tâm: 50.000 đồng.
4. Lệ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh cộng thêm 500.000 đồng/ca.

LỆ PHÍ XÉT NGHIỆM TỰ NGUYỆN

(Áp dụng từ 01-02-2019, với mẫu máu)
Đơn vị tính: triệu đồng
Xác đinh quan hệ
Số TT
Thời gian*
2 người
Thêm 1 người
Bố / Mẹ - Con
Anh - em trai
Chị - em gái 
Ông / Bà - cháu  v.v...
4 giờ
3 ngày
2 ngày
8 giờ
6 giờ
3 ngày
2 ngày
8 giờ
6 giờ
3,0
4,0
5,5
6,2
7,0
5,0
6,0
8,0
9,0
1,5
1,5
2,0
2,5
2,5
2,0
2,0
3,0
3,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chú ý:
1. Thời gian: không tính ngày thu mẫu và các ngày nghỉ
2. Phụ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh là 500.000 đồng/ca.

LỆ PHÍ PHỤC VỤ TÒA ÁN & THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Áp dụng từ 01-02-2019)
Đơn vị tính: triệu đồng
Xác định quan hệ
Số TT
Thời gian*
Lệ phí
Thêm 1 người
Bố - Mẹ - Con
Anh - em trai
Chị - em gái
Ông/ Bà - cháu v.v...
4 giờ
3 ngày
2 ngày
8 giờ
6 giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 ngày
2 ngày
8 giờ
6 giờ
5,5
6,5
8,0
8,7
9,5
6,0
7,0
9,0
10,0
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
3,5
Chú ý:

1. Mẫu gốc tóc cộng thêm 200.000 đồng/mẫu
2. Thời gian: không tính ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ
3. Lệ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh cộng thêm 500.000 đồng/ca.

LỆ PHÍ XÉT NGHIỆM ADN TI THỂ

Xét nghiệm ADN cho người còn sống, theo dòng mẹ
(Áp dụng từ 01-02-2019)
Đơn vị tính: triệu đồng
Mẫu
Số TT
Thời gian*
Lệ phí 2 mẫu
Thêm 1 mẫu
Phiến máu & Gốc tóc
21 ngày
14 ngày
7 ngày
6,0
7,0
8,0
2,5
3,0
3,5
1
2
3
Chú ý:
1. Thời gian: không tính ngày thu mẫu và các ngày nghỉ
2. Phụ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh là 500.000 đồng/ca.

LỆ PHÍ LÀM THẺ ADN CÁ NHÂN

(Áp dụng từ 01-02-2019, với mẫu máu)
Xác đinh quan hệ
Số TT
Thời gian*
Lệ phí
Trực hệ

Nếu làm cùng xác định huyết thống trực hệ, lệ phí là 250.000 đồng / 1 thẻ
Theo dòng Y hoặc dòng X
Nếu làm cùng huyết thống không trực hệ, lệ phí là 250.000 đồng / 1 thẻ
4 giờ
3 ngày
2 ngày
8 giờ
6 giờ
3 ngày
2 ngày
8 giờ
6 giờ
2,0
2,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
5,0
5,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đơn vị tính: triệu đồng
Thủ tục đơn giản, tư vấn chuyên nghiệp
Xét nghiệm ADN tại CGAT ?
Lấy mẫu nhanh, gọn, không đau
Kết quả nhanh sau 3 giờ
Công nghệ cao, chính xác tuyệt đối
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Bạn cần tư vấn Xét nghiệm ADN?
Vui lòng điền thông tin cá nhân vào bảng dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ Bạn sớm nhất!
Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối

CẦN TƯ VẤN 

Đăng ký thành công!

CGAT sẽ liên hệ với bạn sớm nhất

Xin cảm ơn